Hey space cat, whatcha knowin’Come to watch your nebula tail growin’
Nana na na na nana na feelin’ groovyyy 

Hey space cat, whatcha knowin’
Come to watch your nebula tail growin’

Nana na na na nana na feelin’ groovyyy 

0 notes